Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR KJOLEUNIVERSET.DK

 GENERELT

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes KJOLEUNIVERSET behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos KJOLEUNIVERSET eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter.

KJOLEUNIVERSET er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til KJOLEUNIVERSET kan ske via kontaktoplysningerne anført på vores hjemmeside eller via nedenstående oplysninger

KJOLEUNIVERSET.DK
Energivej 4, 8963 Auning
+45 52809082
CVR. 43706624
Info@kjoleuniverset.dk

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

NYHEDSBREV

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, samt sende relevante opfordringer til tilbud samt fremvise nye varer.

Har du ikke længere et ønske om at modtage nyhedsmail, kan dette afmeldes ved at skrive til info@kjoleuniverset.dk eller ved at anvende linket i nyhedsmailen med teksten ”Afmeld nyhedsbrev”

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af KJOLEUNIVERSET.DK samt udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

DINE RETTIGHEDER

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@kjoleuniverset.dk.

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Send gerne en skriftlig anmodning til info@kjoleuniverset.dk

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Såfremt du har spørgsmål til dette, eller ønsker at gøre brug af din ret, Skal du sende en skriftlig anmodning til info@kjoleuniverset.dk.

Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

Eller du kan kontakte os direkte på

+45 52809082 eller på mail Info@kjoleuniverset.dk

SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har foretaget gennem KJOLEUNIVERSET vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER

KJOLEUNIVERSET.DK , CVR: 43706624. Energivej 4, 8963 Auning, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os.

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Dette er version 1 af KJOLEUNIVERSET´s persondatapolitik dateret den 19.01.2023.